Dr. Kan Yut Ching

 FLL

Prof. Cheung Wai Po

FED

Dr. Chen Xiaojia
ICMS

Dr. Deng Qingzhen

FAH

Prof. Yan Ming
FSS

Prof. Zhang Jingwei

FAH

Dr.  Cheong Chap Fun
FAH

Dr.  Zhang Yibo, Bob
FST

 

Prof. Wang Sihao

FAH

Dr. Tang Yuxin

IAPME

     Dr. Ma Wan Cham        FAH

Dr. João Loreto Ilhão Moreira

FLL