Dr. Kan Yut Ching

 FLL

Prof. Cheung Wai Po

FED

Dr. Chen Xiaojia
ICMS

Dr. Deng Qingzhen

FAH

Prof. Yan Ming
FSS

Prof. Zhang Jingwei

FAH

Dr.  Cheong Chap Fun
FAH

Dr.  Zhang Yibo, Bob
FST

 

Prof. Wang Sihao

FAH

Prof. Lee Tien Tsung

FSS

Prof. Raimundo dos Santos Enedino

FAH

Prof. Tang Feng

FBA

Prof. Nie Qiyang

ICI

Prof. Qiu Tianran

FBA

Prof. Lao Keng Weng

FST

 

 

 

 

 

Dr. Ma Zhe

FLL

     Dr. Ma Wan Cham        FAH

Dr. João Loreto Ilhão Moreira

FLL