/Non Resident Fellows
Non Resident Fellows 2017-11-23T18:50:48+00:00

21

Prof. Richard D. Ye
ICMS

22

Prof. MingYu Wang
FAH

23

Prof. DaMing Xu
FAH

24

Prof JianGuo Shi
FAH

25

Prof. Ana Margarida Nunes
FAH

26

Prof. Moutinho Rodrigues Da Silva Ricardo
FAH

1

Prof. Lewis Tam
FBA

28

Prof. Antony John Kunnan
FAH

29

Dr. Juan Zhang
FED

Prof. Zhiguo Gong
FST

31

Mr. Philip Pun
FBA

5

Dr. Ligen Lin
ICMS

8

Dr. Xuanjun Zhang
FHS

9

Prof. Desmond Yip
FBA

10

Prof. Ging Chan
ICMS

12

Dr.  Chi Hang Chark
FBA

Prof. Stephen Quach
FST

Prof. Mao Haijian
FSS

Dr. Mary Roberts
FSS

Prof. Tony Schirato
FSS

Matthew Wallace
FSS

Cecilia Guanfang Zhao
FAH